Archív

Ročníky Žilinského literárneho festivalu:

2015

5. 10. - 12. 10. 2015

VITA – VETA – VATA

2014

5. 10. - 12. 10. 2014

Citoslovce

2013

6. 10. - 12. 10. 2013

X

2012

10. 10. - 13. 10. 2012

LOKÁL – LOCAL

2011

2. 10. - 9. 10. 2011

Obraz jazyk písmo

2010

3. 10. - 10. 10. 2010

Dobrodružstvo myslenia

2009

5. 10. - 11. 10. 2009

Evolúcia revolúcie

2008

6. 10. - 12. 10. 2008

2007

8. 10. - 14. 10. 2007

2006

9. 10. - 15. 10. 2006